Velkommen til EKSA

Fremhævet

Rigtig hjertelig  velkommen til Sæby Flyveplads, der er beliggende i det smukke nordjyske landskab ved gården Ottestrup –  6 km vest for Sæby og kun 4 km  fra Sæby Golfklub. På pladsen er der i alt fem privatejede motorfly, tre motorsvævefly, syv alm. svævefly og to ultralette fly. Alle ovennævnte fly står i hangar.
Der svæveflyves på pladsen hver onsdag aften samt i weekends. Motorflyverne udviser ligeledes stor aktivitet, idet de som regel flyver småture torsdag aften hele året rundt. Der flyves endvidere nat-VFR på pladsen. Oplysning m.h.t. betjening af banelys fås ved henvendelse til klubbens næstformand telf. 21756426.
Landingsbanen er græsbelagt og er opdelt i en afmærket bane med lys for motorfly på 650 meter samt et svæveflyveområde på 1000 meters længde med baneretning 12/30.